The Demopædia Encyclopedia on Population is under heavy modernization and maintenance. Outputs could look bizarre, sorry for the temporary inconvenience

Wielojęzyczny słownik demograficzny (Polski - pierwsze wydanie z 1966)

Obserwacje

Z Demopædia
Skocz do: nawigacja, szukaj
Obserwacje  


Przez statystykę ludnościową1 lub statystykę demograficzną1 (102-2) rozumie się metody zbierania i prezentowania informacji liczbowych2 lub danych liczbowych2, dotyczących ludności (101-4) i opartych na obserwacjach3. Po zebraniu4, skontrolowaniu5 i sprawdzeniu5 tych obserwacji (dla wyeliminowania oczywistych błędów) zestawia się je w tablice6 w oparciu o grupowanie7 z podziałem na różne grupy8 lub klasy8. Opracowanie statystyczne9 danych obejmuje wszystkie czynności — od zbierania danych począwszy, a na ich mniej lub bardziej dokładnej analizie kończąc (132-1).
More...