The Demopædia Encyclopedia on Population is under heavy modernization and maintenance. Outputs could look bizarre, sorry for the temporary inconvenience

Wielojęzyczny słownik demograficzny (Polski - pierwsze wydanie z 1966)

Osoby zatrudnione w siłach zbrojnych

Z Demopædia
Skocz do: nawigacja, szukaj
Osoby zatrudnione w siłach zbrojnych  


Ludność czynną zawodowo (350-1) można sklasyfikować także według działu gospodarki1, w jakim poszczególni ludzie wykonują swój zawód (352-2). Klasyfikacja ta, według tzw. zawodu obiektywnego1 opiera się na klasyfikacji zakładów2 z punktu widzenia ich roli gospodarczej. W związku z tym przypisuje się duże znaczenie rozróżnieniu między ludnością czynną rolniczą3 i ludnością czynną pozarolniczą4. W państwach kapitalistycznych pracownicy administracji centralnej5, funkcjonariusze państwowi5 i osoby zatrudnione w siłach zbrojnych6 są na ogół ujmowane odrębnie, podczas gdy pozostałych pracowników najemnych włącza się do poszczególnych kategorii zatrudnienia pozarolniczego7.

  • 2. W rolnictwie odpowiednikiem jest gospodarstwo rolne. Przedsiębiorstwo może obejmować kilka zakładów.


More...