The Demopædia Encyclopedia on Population is under heavy modernization and maintenance. Outputs could look bizarre, sorry for the temporary inconvenience

Wielojęzyczny słownik demograficzny (Polski - pierwsze wydanie z 1966)

Statystyka stanu cywilnego

Z Demopædia
Skocz do: nawigacja, szukaj
Statystyka stanu cywilnego  


Przez zapisy aktów stanu cywilnego1 rozumiemy zapisy takich zdarzeń, jak urodzenia żywe, zgony, urodzenia martwe, małżeństwa, adoptacje, uznanie ojcostwa, unieważnienie małżeństwa, rozwody, separacje, czyli, krótko mówiąc, wszystkich zdarzeń mających związek z rozpoczęciem lub zakończeniem życia osobniczego człowieka lub zmianą jego stanu cywilnego. Często przeznacza się specjalne rejestry stanu cywilnego2 do wpisywania tych aktów. Rejestrów bywa przeważnie trzy: rejestr urodzeń3, rejestr małżeństw4 i rejestr zgonów5. Statystykę stanu cywilnego6, czyli statystykę ruchu naturalnego6, którą uzyskiwano początkowo przez opracowywanie (220-1) danych z tych rejestrów, uzyskuje się obecnie przeważnie na podstawie służących celom statystycznym świadectw stanu cywilnego7, które wypełnia się jednocześnie z wpisywaniem aktu.
More...