21

Z Demopædia
Skocz do: nawigacja, szukajretour à Strona główna | Przedmowa | Indeks
Rozdział | Wstęp | Pojęcia ogólne Indeks 1 | Opracowanie danych statystyki demograficznej indeks 2 | Rozmieszczenie i struktura ludności indeks 3 | Umieralność i chorobowość indeks 4 | Małżeństwa indeks 5 | Urodzenia indeks 6 | Ruch ludności i reprodukcja ludności indeks 7 | Migracje indeks 8 | Demografia ekonomiczna i społeczna indeks 9
Section | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 20 | 21 | 22 | 23 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 40 | 41 | 42 | 43 | 50 | 51 | 52 | 60 | 61 | 62 | 63 | 70 | 71 | 72 | 80 | 81 | 90 | 91 | 92 | 93

21

210

Prace spisowe 1 rozpoczynają się zazwyczaj od ustalenia okręgów spisowych 2 i obwodów spisowych 3. Obwody spisowe w miastach mogą obejmować jeden albo kilka bloków 4, przy czym blok jest to grupa budynków, którą można obejść dokoła nie przechodząc przez jezdnię lub które oddziela w jakiś inny sposób utworzona granica, np. linia kolejowa albo rzeka. Przy niektórych badaniach specjalnych dzieli się czasem terytoria wielkich miast na okręgi statystyczne, dla których opracowuje się oddzielne tablice statystyczne; w takim przypadku okręg statystyczny 5 może obejmować kilka obwodów spisowych.

211

Przez zapisy aktów stanu cywilnego 1 rozumiemy zapisy takich zdarzeń, jak urodzenia żywe, zgony, urodzenia martwe, małżeństwa, adoptacje, uznanie ojcostwa, unieważnienie małżeństwa, rozwody, separacje, czyli, krótko mówiąc, wszystkich zdarzeń mających związek z rozpoczęciem lub zakończeniem życia osobniczego człowieka lub zmianą jego stanu cywilnego. Często przeznacza się specjalne rejestry stanu cywilnego 2 do wpisywania tych aktów. Rejestrów bywa przeważnie trzy: rejestr urodzeń 3, rejestr małżeństw 4 i rejestr zgonów 5. Statystykę stanu cywilnego 6, czyli statystykę ruchu naturalnego 6, którą uzyskiwano początkowo przez opracowywanie (220-1) danych z tych rejestrów, uzyskuje się obecnie przeważnie na podstawie służących celom statystycznym świadectw stanu cywilnego 7, które wypełnia się jednocześnie z wpisywaniem aktu.

212

Rejestry, o których była mowa w paragrafach poprzednich, naieży odróżniać od rejestrów mieszkańców 1 w tych krajach, które posiadają system stałej rejestracji 2. W tych rejestrach każdy mieszkaniec lub każda rodzina ma swoją kartę 3; rejestr jest stale aktualizowany 4 na podstawie informacji, jakich dostarczają lokalne urzędy rejestrujące i na podstawie zapisów o zmianach miejsca zamieszkania 5. Rejestr ludności porównuje się 6 z wynikami spisów i aktualizuje się od czasu do czasu przez specjalne kontrole 7.

* * *

retour à Strona główna | Przedmowa | Indeks
Rozdział | Wstęp | Pojęcia ogólne Indeks 1 | Opracowanie danych statystyki demograficznej indeks 2 | Rozmieszczenie i struktura ludności indeks 3 | Umieralność i chorobowość indeks 4 | Małżeństwa indeks 5 | Urodzenia indeks 6 | Ruch ludności i reprodukcja ludności indeks 7 | Migracje indeks 8 | Demografia ekonomiczna i społeczna indeks 9
Section | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 20 | 21 | 22 | 23 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 40 | 41 | 42 | 43 | 50 | 51 | 52 | 60 | 61 | 62 | 63 | 70 | 71 | 72 | 80 | 81 | 90 | 91 | 92 | 93