92

Z Demopædia
Skocz do: nawigacja, szukajretour à Strona główna | Przedmowa | Indeks
Rozdział | Wstęp | Pojęcia ogólne Indeks 1 | Opracowanie danych statystyki demograficznej indeks 2 | Rozmieszczenie i struktura ludności indeks 3 | Umieralność i chorobowość indeks 4 | Małżeństwa indeks 5 | Urodzenia indeks 6 | Ruch ludności i reprodukcja ludności indeks 7 | Migracje indeks 8 | Demografia ekonomiczna i społeczna indeks 9
Section | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 20 | 21 | 22 | 23 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 40 | 41 | 42 | 43 | 50 | 51 | 52 | 60 | 61 | 62 | 63 | 70 | 71 | 72 | 80 | 81 | 90 | 91 | 92 | 93

92

920

Obserwacja pozwala wyodrębnić wśród ludności grupy społeczne 1 mniej lub bardziej wyraźnie zróżnicowane. Aby analizować strukturę społeczną ludności, dzieli się ją na grupy społeczno-zawodowe 2 na podstawie charakteru zatrudnienia (353-1), wysokości dochodu itd. Można również posługiwać się pojęciem klasy społecznej 3 odpowiadającej strukturze hierarchicznej, powstałej samorzutnie na podstawie stosunków społecznych wynikających ze sposobu produkcji. Istnienie takiej struktury hierarchicznej świadczy o rozwarstwieniu społecznym 4. Przechodzenie z jednej grupy społecznej do innej nazywa się mobilnością społeczną 5. Gdy grupy społeczne wykazują określoną hierarchię, można rozróżnić awans społeczny 6 i regresję społeczną 7. Awans społeczny dzieci w stosunku do ich rodziców stanowi zjawisko, nazwane włoskowatością społeczną 8.

921

Badanie mobilności zawodowej 1 dotyczy osób, które przechodzą z jednej grupy zawodowej do innej przez zmianę zajęcia 2. Zmianę struktury zawodowej ludności może również spowodować zmiana orientacji zawodowej 3 u osób rozpoczynających pracę zarobkową.

922

Problemy społeczne dotyczące osób starych (324-8) stanowią przedmiot odrębnej dyscypliny, nazwanej geron-tologią 1, a zagadnienia fizjologiczne i lekarskie związane ze starością (por. 324-6) są przedmiotem geriatrii 2.

* * *

retour à Strona główna | Przedmowa | Indeks
Rozdział | Wstęp | Pojęcia ogólne Indeks 1 | Opracowanie danych statystyki demograficznej indeks 2 | Rozmieszczenie i struktura ludności indeks 3 | Umieralność i chorobowość indeks 4 | Małżeństwa indeks 5 | Urodzenia indeks 6 | Ruch ludności i reprodukcja ludności indeks 7 | Migracje indeks 8 | Demografia ekonomiczna i społeczna indeks 9
Section | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 20 | 21 | 22 | 23 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 40 | 41 | 42 | 43 | 50 | 51 | 52 | 60 | 61 | 62 | 63 | 70 | 71 | 72 | 80 | 81 | 90 | 91 | 92 | 93