93

Z Demopædia
Skocz do: nawigacja, szukajretour à Strona główna | Przedmowa | Indeks
Rozdział | Wstęp | Pojęcia ogólne Indeks 1 | Opracowanie danych statystyki demograficznej indeks 2 | Rozmieszczenie i struktura ludności indeks 3 | Umieralność i chorobowość indeks 4 | Małżeństwa indeks 5 | Urodzenia indeks 6 | Ruch ludności i reprodukcja ludności indeks 7 | Migracje indeks 8 | Demografia ekonomiczna i społeczna indeks 9
Section | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 20 | 21 | 22 | 23 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 40 | 41 | 42 | 43 | 50 | 51 | 52 | 60 | 61 | 62 | 63 | 70 | 71 | 72 | 80 | 81 | 90 | 91 | 92 | 93

93

930

Jako politykę ludnościową (104-2) rozumiemy poczynania władz publicznych zmierzające do oddziaływania na tendencje rozwoju ludności albo zasady mające stanowić podstawę dla takich poczynań. Rozróżnia się politykę popu-lacjonistyczną 1, mającą na celu zwiększenie liczby ludnością przyspieszenie tempa jej przyrostu albo zahamowanie faktycznego czy przewidywanego spadku ludności, czyli depo-pulacji 2, oraz politykę restrykcyjną 3, zmierzającą do zahamowania przyrostu ludności albo do obniżenia tempa przyrostu. Przez politykę pronatalistyczną 4 czy antynata-listyczną 5 rozumiemy politykę zmierzającą do zwiększenia czy zmniejszenia rodności (601-1).

931

Spośród poczynań mających bezpośrednio zwiększyć rodność (601-1) lub zahamować jej spadek można wymienić przyznawanie specjalnych zasiłków 1 lub premii 2. Zasiłek jest to kwota wypłacana co pewien okres, gdy tylko osoba zainteresowana spełnia wymagane warunki. Premia jest to suma określonej wysokości, podejmowana jednorazowo lub kilkakrotnie. Zasiłki rodzinne 3 są udzielane głowom rodzin (por. 115-1) z tytułu .dzieci będących na ich utrzymaniu (por. 635-4). Czasami przewiduje się ulgi podatkowe 4 dla podatników mających liczną rodzinę. Inne korzyści pieniężne, jakie się czasem spotyka, to zapomogi porodowe 5, przyznawane przy urodzeniu dziecka, zapomogi przedporodowe 6, przyznawane kobietom w okresie ciąży i pożyczki małżeńskie 7, przyznawane nowożeńcom, aby pomóc im w zakładaniu gospodarstwa domowego.

932

Na zjawiska demograficzne oddziaływa wiele innych poczynań, szczególnie te, które wiążą się z polityką mieszkaniową i ze zdrowiem publicznym 1. Wśród ostatnich wymienimy w szczególności tworzenie przychodni przedporodowych 2 oraz organów opieki nad matką 3 i opieki nad dzieckiem 4, których zadaniem jest dostarczanie pomocy w naturze, przewidzianej dla kobiet w ciąży, matek i dzieci.

* * *

retour à Strona główna | Przedmowa | Indeks
Rozdział | Wstęp | Pojęcia ogólne Indeks 1 | Opracowanie danych statystyki demograficznej indeks 2 | Rozmieszczenie i struktura ludności indeks 3 | Umieralność i chorobowość indeks 4 | Małżeństwa indeks 5 | Urodzenia indeks 6 | Ruch ludności i reprodukcja ludności indeks 7 | Migracje indeks 8 | Demografia ekonomiczna i społeczna indeks 9
Section | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 20 | 21 | 22 | 23 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 40 | 41 | 42 | 43 | 50 | 51 | 52 | 60 | 61 | 62 | 63 | 70 | 71 | 72 | 80 | 81 | 90 | 91 | 92 | 93