Wielojęzyczny słownik demograficzny (Polski - pierwsze wydanie z 1966)

Stopnie wykształcenia

Z Demopædia
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania
Stopnie wykształcenia  


Rozróżnia się na ogół trzy stopnie wykształcenia 1, mianowicie w kolejności: wykształcenie pierwszego stopnia 2 lub wykształcenie podstawowe 2, wykształcenie drugiego stopnia 3 lub wykształcenie średnie 3, wykształcenie wyższe 4. Różne kategorie szkół 5 i ich nazwy zależą od organizacji szkolnictwa w poszczególnych krajach (por. 344). Trzy stopnie wykształcenia, o których była poprzednio mowa, otrzymuje się zazwyczaj w zakładach, które nazywają sią odpowiednio: szkołami podstawowymi 6, szkołami średnimi 7 i szkołami wyższymi 8.
More...United nations
Departement of Economic and Social Affairs
Population Division

United Nations Logo


International Union
for the Scientific Study
of Population

IUSSP logo
Osobiste
Przestrzenie nazw
Warianty
Działania
Narzędzia
W innych językach