The Demopædia Encyclopedia on Population is under heavy modernization and maintenance. Outputs could look bizarre, sorry for the temporary inconvenience

Wielojęzyczny słownik demograficzny (Polski - pierwsze wydanie z 1966)

Tablice wymieralności ogólne

Z Demopædia
Skocz do: nawigacja, szukaj
Tablice wymieralności ogólne  


Pełną tablicą wymieralności1 nazywa się tablicę, w której wartości funkcji demograficznych (431-2) są podane dla każdego rocznika wieku. Skrócona tablica wymieralności2 to taka tablica, w której funkcje są podane tylko dla pewnych podstawowych roczników wieku3, a wartości pośrednie uzyskuje się przez interpolację (151-7). Wyrażenie skrócona tablica wymieralności używana jest niekiedy dla określenia wyciągu4 sporządzonego z pełnej tablicy wymieralności. Czasem używa się wyrażenia selektywna tablica wymieralności5 na oznaczenie tablicy, która została opracowana na podstawie danych dotyczących osób specjalnie wybranych ze względu na zdrowie, w odróżnieniu od ogólnych tablic wymieralności6, które nazywa się czasami agregatowymi tablicami wymieralności6.
More...