The Demopædia Encyclopedia on Population is under heavy modernization and maintenance. Outputs could look bizarre, sorry for the temporary inconvenience

Wielojęzyczny słownik demograficzny (Polski - pierwsze wydanie z 1966)

Warstwy (jednostek losowania)

Z Demopædia
Skocz do: nawigacja, szukaj
Warstwy (jednostek losowania)  


W badaniu reprezentacyjnym warstwowym1 jednostki losowania są podzielone na warstwy2, które można uważać pod względem badanych cech za bardziej jednorodne (134-4) niż cała populacja; losowanie przeprowadza się w każdej warstwie, przy czym stopa losowania może być różna w różnych warstwach. W badaniu reprezentacyjnym wielostopniowym3 otrzymuje się próbę przez kilkakrotne kolejne losowanie jednostek losowania (160-4) różnych rzędów: losuje się najpierw próbę złożoną z jednostek rzędu pierwszego, następnie podpróbę4 jednostek rzędu drugiego z każdej wylosowanej uprzednio jednostki rzędu pierwszego itd. Badaniem reprezentacyjnym terytorialnym5 nazywamy badanie reprezentacyjne, w którym jednostkami losowania są poszczególne części terytorium zamieszkanego przez badaną populację:
More...