The Demopædia Encyclopedia on Population is under heavy modernization and maintenance. Outputs could look bizarre, sorry for the temporary inconvenience

Wielojęzyczny słownik demograficzny (Polski - pierwsze wydanie z 1966)

Ankieta w terenie

Z Demopædia
Skocz do: nawigacja, szukaj
Ankieta w terenie  


Obliczeniem1 nazywamy operację mającą na celu dostarczenie ogólnej liczebności populacji. Obliczenie różni się jednak od prostego policzenia2 pod tym względem, że opiera się zazwyczaj na przygotowanych uprzednio wykazach3. Słowo ankieta4 oznacza najczęściej zespół operacji zmierzających do pewnego specjalnego ograniczonego celu (np. ankieta dotycząca umieralności, ankieta dotycząca zatrudnienia). Ankietą w terenie5 nazywamy czasem ankietę, w której uzyskuje się informacje przez bezpośrednie stawianie pytań6 zainteresowanym osobom. W ankietach korespondencyjnych7 rozsyła się kwestionariusze pocztą z prośbą o ich wypełnienie i zwrot. W spisach (202-1) stosuje się bądź bezpośrednie wypytywanie, bądź samospisywanie8, przy którym spisywani (204-1) sami wypełniają kwestionariusze spisowe.
More...