Wielojęzyczny słownik demograficzny (Polski - pierwsze wydanie z 1966)

Częstość względna

Z Demopædia
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania
Częstość względna  


Podział populacji (101-2) złożonej z jednostek statystycznych na klasy (130-8) na podstawie wartości lub wariantów jakiejś cechy pozwala na zbadanie rozkładu 1 tej cechy w obrębie danej populacji. Stosunek liczby jednostek danej klasy do ogólnej liczby jednostek nazywa się częstością 2; czasami mówi się o częstości względnej 3; w przeciwstawieniu do częstości bezwzględnej 2 lub częstości absolutnej 2 albo liczebności 2, przez którą rozumie się liczbę jednostek w klasie. Słowo rozkład jest rzadko używane w demografii; mówi się raczej o podziale populacji według danej cechy albo o strukturze 4 pod względem danej cechy (por. 320-1, 325-6).

  • 4. Słowo struktura wiąże się na ogół z częstościami względnymi.


More...United nations
Departement of Economic and Social Affairs
Population Division

United Nations Logo


International Union
for the Scientific Study
of Population

IUSSP logo
Osobiste
Przestrzenie nazw
Warianty
Działania
Narzędzia
W innych językach