Częstość względna

Z Demopædia
Skocz do: nawigacja, szukaj
Częstość względna  


Podział populacji (101-2) złożonej z jednostek statystycznych na klasy (130-8) na podstawie wartości lub wariantów jakiejś cechy pozwala na zbadanie rozkładu 1 tej cechy w obrębie danej populacji. Stosunek liczby jednostek danej klasy do ogólnej liczby jednostek nazywa się częstością 2; czasami mówi się o częstości względnej 3; w przeciwstawieniu do częstości bezwzględnej 2 lub częstości absolutnej 2 albo liczebności 2, przez którą rozumie się liczbę jednostek w klasie. Słowo rozkład jest rzadko używane w demografii; mówi się raczej o podziale populacji według danej cechy albo o strukturze 4 pod względem danej cechy (por. 320-1, 325-6).

  • 4. Słowo struktura wiąże się na ogół z częstościami względnymi.


More...