The Demopædia Encyclopedia on Population is under heavy modernization and maintenance. Outputs could look bizarre, sorry for the temporary inconvenience

Wielojęzyczny słownik demograficzny (Polski - pierwsze wydanie z 1966)

Genotypiczne czynniki

Z Demopædia
Skocz do: nawigacja, szukaj
Genotypiczne czynniki  


Usiłowano rozróżniać cechy dziedziczne1, które mogą być przekazywane przez dziedziczenie, i cechy nabyte2, które nie przenoszą się w taki sposób. Obecnie uważa się, że różnica między tymi dwoma rodzajami cech jest tylko względna, ponieważ większość cech fenotypicznych3, tzn. cech, jakie się obserwuje, wynika z wzajemnego oddziaływania czynników genotypicznych4, tj. przekazanych za pośrednictwem genów (910-3), i czynników otoczenia. Dominującymi5 genami nazywa się te, których obecność przejawia się u wszystkich jednostek będących ich nosicielami, a recesywnymi6 — geny, które nie posiadają tej właściwości. Cechą letalną7 nazywa się cechę pociągającą za sobą przedwczesną śmierć produktu poczęcia (602-6), który zazwyczaj nie jest donoszony (por. 605-1). Geny podlegają czasem nagłym i przypadkowym zmianom, zwanym mutacjami8. Panmiksja9 jest to tworzenie się związków (501-3) niezależnie od wszelkiej przynależności do grup genetycznych.
More...