The Demopædia Encyclopedia on Population is under heavy modernization and maintenance. Outputs could look bizarre, sorry for the temporary inconvenience

Wielojęzyczny słownik demograficzny (Polski - pierwsze wydanie z 1966)

Ludność zdolna do małżeństwa

Z Demopædia
Skocz do: nawigacja, szukaj
Ludność zdolna do małżeństwa  


Ludność zdolna do małżeństwa1 składa się z ogółu osób odpowiadających warunkom prawnym lub zwyczajowym wymaganym dla zawarcia małżeństwa (501-4); osoby nie spełniające tych warunków stanowią ludność niezdolną do małżeństwa2. Osoby owdowiałe lub rozwiedzione mogą wstąpić w nowy związek małżeński; w związku z tym rozróżnia się pierwsze małżeństwa3 i małżeństwa dalsze4, które czasami nazywa się małżeństwami powtórnymi4. Kolejność małżeństwa5 może być różna dla obu małżonków (501-5), wobec czego termin „pierwsze małżeństwo” jest wieloznaczny, jeżeli nie ustali się z góry czy dotyczy męża, żony, czy obojga małżonków. Niektórzy demografowie stosują termin „pierwsze małżeństwo” tylko do małżeństwa między kawalerem (515-3) i panną (515-4).
More...