The Demopædia Encyclopedia on Population is under heavy modernization and maintenance. Outputs could look bizarre, sorry for the temporary inconvenience

Wielojęzyczny słownik demograficzny (Polski - pierwsze wydanie z 1966)

Wiek dojrzały

Z Demopædia
(Przekierowano z Okres dojrzałości)
Skocz do: nawigacja, szukaj
Wiek dojrzały  


Przejście od okresu dziecięcego (323-2) do okresu młodzieńczego1 następuje w związku z osiągnięciem dojrzałości płciowej (620-2). Słowo młodzież2 oznacza na ogół ludzi, którzy niedawno wkroczyli w okres młodzieńczy. Częściej stosowane jest wyrażenie młodociani3, oznaczające osoby zbliżające się do wieku dojrzałego4 lub okresu dojrzałości4, który następuje po okresie młodzieńczym. Słowo dorosły5 oznacza osoby w wieku dojrzałym. Wobec niemożności obiektywnego sprecyzowania początku wieku starczego6 przyjmuje się go zazwyczaj jako równorzędny z wiekiem emerytalnym7 (por. 358-5), np. na 60 lub 65 lat. Osoby, które przekroczyły ten wiek, są starcami8.

  • 5. Czasami zalicza się starców do dorosłych. Grupa osób dorosłych pokrywa się wtedy w przybliżeniu z grupą osób pełnoletnich w sensie prawnym. Gdy natomiast dzieli się ludność na trzy wielkie grupy wieku (325-4), uwzględnia się rozbicie na osoby młode, dorosłe i starców. Grupa osób młodych pokrywa się wtedy w przybliżeniu z małoletnimi w znaczeniu prawnym. W Polsce prawo ustala wiek pełnoletności na 18 lat.


More...