The Demopædia Encyclopedia on Population is under heavy modernization and maintenance. Outputs could look bizarre, sorry for the temporary inconvenience

Wielojęzyczny słownik demograficzny (Polski - pierwsze wydanie z 1966)

Przeciętny wiek nowożeńców

Z Demopædia
Skocz do: nawigacja, szukaj
Przeciętny wiek nowożeńców  


Analizuje się odrębnie częstość małżeństw mężczyzn1 i częstość małżeństw kobiet2. Współczynnik małżeństw według płci3 oblicza się zazwyczaj w oparciu o odpowiednią liczbę osób podlegających ryzyku (134-2) dla każdej płci oddzielnie. Rozróżnia się zazwyczaj współczynnik pierwszych małżeństw4, który jest stosunkiem liczby kawalerów i panien (515-3, 515-4) zawierających związki małżeńskie — odpowiednio — do całkowitej liczby kawalerów i panien, oraz współczynnik powtórnych małżeństw5, który wiąże liczbę powtórnych małżeństw z całkowitą liczbą osób owdowiałych i rozwiedzionych. Oblicza się zazwyczaj współczynniki małżeństw według wieku6, w oparciu o liczby osób zdolnych do małżeństwa w poszczególnych grupach wieku. Oblicza się często również przeciętny wiek nowożeńców7.
More...