The Demopædia Encyclopedia on Population is under heavy modernization and maintenance. Outputs could look bizarre, sorry for the temporary inconvenience

Wielojęzyczny słownik demograficzny (Polski - pierwsze wydanie z 1966)

Rachunek różnic skończonych

Z Demopædia
Skocz do: nawigacja, szukaj
Rachunek różnic skończonych  


Istnieje czasem potrzeba zastąpienia szeregu danych (por. 130-2) uzyskanych z obserwacji przez szereg wartości bardziej regularnych, które nazywamy wartościami wyrównanymi1. Zasada wyrównywania1 polega na poprowadzeniu regularnej krzywej możliwie jak najbliżej zbioru punktów przedstawiających dane surowe (131-1). Przy wyrównywaniu graficznym2 prowadzi się krzywą na oko; przy wyrównywaniu analitycznym3 krzywa odpowiada pewnej z góry obranej funkcji, której parametry wyznacza się algebraicznie, np. metodą najmniejszych kwadratów4, przy której minimalizuje się sumę kwadratów odchyleń obserwacji od krzywej wyrównującej. Spośród innych matematycznych metod wyrównywania wspomnijmy o tych, które stosują średnią ruchomą5 ważoną lub nieważoną i rachunek różnic skończonych6. Niektóre metody wyrównywania można wykorzystać dla interpolacji7, tzn. dla wyznaczania punktów pośrednich między punktami znanymi, albo dla ekstrapolacji8 tzn. dla wyznaczenia punktów leżących poza zakresem obserwacji.
More...