The Demopædia Encyclopedia on Population is under heavy modernization and maintenance. Outputs could look bizarre, sorry for the temporary inconvenience

Wielojęzyczny słownik demograficzny (Polski - pierwsze wydanie z 1966)

Ustawy o imigracji

Z Demopædia
Skocz do: nawigacja, szukaj
Ustawy o imigracji  


Polityka migracyjna1 jest jednym ze składników polityki ludnościowej (104-2). Ustawy o imigracji2 (802-3) często ograniczają imigrację. Zmierzają one niejednokrotnie do popierania migracji selektywnej3 w sposób bardziej lub mniej bezpośredni, zakazując imigracji pewnych kategorii osób, uważanych za niepożądane, albo przyznając pierwszeństwo kategoriom osób pożądanych. Metoda kontyngentów kwotowych4 opiera się na ustaleniu dla każdej kategorii pewnej proporcji, służącej do wyznaczania wielkości kontyngentu w oparciu o całkowitą liczbę imigrantów dopuszczonych w danym okresie. Metodę tę stosuje się w szczególności dla ograniczania imigracji z pewnych określonych krajów; proporcje przyznawane poszczególnym narodowościom (330-4) wyznacza się wtedy często na podstawie struktury narodowościowej5 ludności kraju przyjmującego (801-4) w określonym czasie. Zarządzenia zmierzające do regulowania rozmieszczenia ludności6 przez migracje zewnętrzne (802-5) mają zazwyczaj charakter raczej pośredni.


More...