The Demopædia Encyclopedia on Population is under heavy modernization and maintenance. Outputs could look bizarre, sorry for the temporary inconvenience

Wielojęzyczny słownik demograficzny (Polski - pierwsze wydanie z 1966)

Arkusz gospodarstwa

Z Demopædia
Skocz do: nawigacja, szukaj
Arkusz gospodarstwa  


W spisie statystycznym (202-1) używa się jednego typu formularza (206-1) bądź kilku typów w połączeniu. Najważniejsze z nich są następujące: wykaz indywidualny1, w którym są zamieszczone informacje dotyczące pojedynczej osoby, arkusz gospodarstwa2, na który nanosi się informacje dotyczące poszczególnych członków gospodarstwa (110-3), i lista imienna3, do której komisarz spisowy (204-2) wpisuje kolejno wszystkie osoby, które spisuje wraz z informacjami dotyczącymi tych osób. Dla osób spisywanych oddzielnie (por. 310-7) używa się czasem druków specjalnych, odgrywających dla tej kategorii osób rolę arkuszy gospodarstw i nazywanych arkuszami ludności spisywanej oddzielnie4 lub arkuszami gospodarstw zbiorowych4.

  • 2. Arkusz mieszkaniowy służy do spisywania wszystkich osób zamieszkałych w tym samym mieszkaniu (120-1).


More...