The Demopædia Encyclopedia on Population is under heavy modernization and maintenance. Outputs could look bizarre, sorry for the temporary inconvenience

Wielojęzyczny słownik demograficzny (Polski - pierwsze wydanie z 1966)

Klasa

Z Demopædia
Skocz do: nawigacja, szukaj
Klasa  


Słowo klasa1 może oznaczać grupę uczniów2 pobierających naukę jednocześnie u tego samego lub tych samych nauczycieli3. Słowo klasa4 może oznaczać również izbę lekcyjną4, tzn. izbę przeznaczoną dla klasy w poprzednim znaczeniu (355-1). Używa się również słowa klasa5 na oznaczenie zespołu uczniów, którzy doszli do tego samego poziomu nauczania i którym są wykładane w ciągu roku szkolnego przedmioty odpowiadające poziomowi danego roku5 nauczania. Młodzież, która kształci się w szkole wyższej (343-8) nosi nazwę studenci6.

  • 2. Słowa uczeń używa się tylko w stosunku do dzieci pobierających naukę w zakresie szkoły podstawowej lub średniej.


More...