Wielojęzyczny słownik demograficzny (Polski - pierwsze wydanie z 1966)

Prawdopodobieństwo zapłodnienia

Z Demopædia
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania
Prawdopodobieństwo zapłodnienia  


Usiłuje się czasami oceniać zdolność rozrodczą małżeństw płodnych (por. 503-4 i 621-1) na podstawie obserwacji płodności naturalnej 1, tzn. płodności (621-3) zbiorowości małżeństw nie ograniczających liczby potomstwa 2 (por. 624). Badanie odstępów między poczęciami (602-1) u takich małżeństw pozwala oszacować prawdopodobieństwo zapłodnienia 3 w cyklu miesiączkowym (622-5). Gdy rozporządza się dla poszczególnych kobiet kartami ginekologicznymi 4, zawierającymi szczegółowe informacje o ich ciążach i innych ważnych wydarzeniach związanych z reprodukcją, można obliczyć średnie współczynniki poczęć 5 w okresie eksponowania na ryzyko poczęcia 6 (por. 134-3). Można również rozpatrywać odwrotność tego współczynnika, co daje średni czas eksponowania na ryzyko przypadający na jedno poczęcie 7, który oblicza się zazwyczaj w miesiącach. Porównanie przeciętnych współczynników poczęcia obliczonych oddzielnie dla rodzin ograniczających potomstwo i dla rodzin nie ograniczających potomstwa daje informacje dotyczące efektywności metod antykoncepcyjnych 8.


More...United nations
Departement of Economic and Social Affairs
Population Division

United Nations Logo


International Union
for the Scientific Study
of Population

IUSSP logo
Osobiste
Przestrzenie nazw
Warianty
Działania
Narzędzia
W innych językach