The Demopædia Encyclopedia on Population is under heavy modernization and maintenance. Outputs could look bizarre, sorry for the temporary inconvenience

Wielojęzyczny słownik demograficzny (Polski - pierwsze wydanie z 1966)

Współczynniki reprodukcji dla obu płci łącznie

Z Demopædia
Skocz do: nawigacja, szukaj
Współczynniki reprodukcji dla obu płci łącznie  


Wielkościami najczęściej używanymi przy badaniu reprodukcji ludności są współczynniki reprodukcji1 Oblicza się przeważnie współczynniki reprodukcji kobiet2. Współczynnik reprodukcji netto kobiet3 (por. 713), jest to przeciętna liczba żywych córek, jaką wydałaby na świat hipotetyczna grupa nowo urodzonych dziewcząt (118-2), podlegająca istniejącej w danym czasie płodności (631-8) i wy-mieralności (401-8) według wieku. Współczynnik reprodukcji brutto kobiet4 oblicza się w sposób analogiczny przy założeniu, że nie ma zgonów przed osiągnięciem górnej granicy wieku rozrodczego. Jest to więc wskaźnik płodności (por. 634-3), charakteryzujący jej znaczenie dla reprodukcji. Podobnie można obliczać współczynnik reprodukcji w linii męskiej5 lub współczynnik reprodukcji mężczyzn5, dające średnią liczbę urodzeń chłopców na nowo narodzonego chłopca generacji rodzicielskiej; proponowano także obliczanie współczynników reprodukcji dla obu płci łącznie6, Współczynniki reprodukcji dotyczą zazwyczaj pewnych okresów, czasami jednak oblicza się współczynniki reprodukcji dla generacji7 (153-5). Gdy nie ma dostatecznych danych dotyczących płodności według wieku, można próbować obliczać współczynnik reprodukcji netto za pośrednictwem wskaźnika odnowy8. Wskaźnik ten uzyskuje się obliczając stosunek liczby dzieci w danym wieku (zazwyczaj dzieci poniżej 1 roku albo dzieci w wieku 0-4 lat) do liczby kobiet w wieku rozrodczym wśród ludności badanej i wśród ludności zastojowej (703-6) i worząc iloraz tych stosunków.
More...